I. W ramach projektu RPDS.02.01.02-02-0024/16 pn. Wdrożenie e-usług medycznych w NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Spółka z o.o. we Wrocławiu zostały zrealizowane :

1. Zakup oprogramowania na potrzeby portalu e-portalu do rejestracji internetowej
2. Zakup serwera, 2 twardych dysków, zasilacza awaryjnego
3. Instalacja, wdrożenie i integracja oprogramowania -zakup usług

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty wygrała firma : Lab-Bit Software S.A.

 

II. W ramach projektu RPDS.06.02.00-02-0067/16-00. Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Spółka z o.o. we Wrocławiu zostały zrealizowane :

a) inwestycje w sprzęt medyczny
* cyfrowy aparat do EEG i EMG
* spirometr diagnostyczny
* densytometr
* tonometr bezdotykowy
* lampa terapeutyczna
* defibrylator
* kabina audiometryczna

b) informatyczne
* system kolejkowy
* 5 zestawów stacji roboczych
* zasilacz awaryjny
* komputer serwer

c) prace budowlane
* wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wewnętrznych do Poradni alergologicznej i Pracowni RTG na automatyczne
* wymiana kabiny dźwigu na owoczesną z automatycznie otwieranymi drzwiami
* remont pomieszczeń na Pracownię EEG i densytometryczna

REJESTRACJA ON-LINE

Umów się na wizytę przez internet!

Rejestracja on-line