Strona główna » Wdrożenie e-usług medycznych

Wdrożenie e-usług medycznych

I. W ramach projektu RPDS.02.01.02-02-0024/16 pn. Wdrożenie e-usług medycznych w NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Spółka z o.o. we Wrocławiu zostały zrealizowane :

1. Zakup oprogramowania na potrzeby portalu e-portalu do rejestracji internetowej
2. Zakup serwera, 2 twardych dysków, zasilacza awaryjnego
3. Instalacja, wdrożenie i integracja oprogramowania -zakup usług

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty wygrała firma : Lab-Bit Software S.A.