Strona główna » Dostępność plus dla zdrowia

Dostępność plus dla zdrowia

ANIMACJA DOSTĘPNOŚĆ PLUS

NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Spółka z o.o. we Wrocławiu jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  705 551,92 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z nowego aparatu RTG oraz pozostałego sprzętu medycznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, łatwiejszej komunikacji z zewnątrz do placówki, łatwiejszej dostępności do rejestracji, gabinetów lekarskich, pracowni diagnostycznych  i zabiegowych oraz możliwości przeglądania nowej stronę Internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1 (AA).

Zakres dofinasowania:

 1. remont pracowni RTG z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami
 2. tabliczki brajlowskie do oznaczenia gabinetów POZ
 3. tabliczki brajlowskie do oznaczenia windy
 4. plany tyflograficzne
 5. krzesła z podłokietnikami na korytarze
 6. system przywoławczy do toalety – 3 sztuki
 7. tabliczki ewakuacyjne
 8. dostosowanie toalety na parterze przychodni
 9. zakup 2 kozetek regulowanych,
 10. zakup lupy elektronicznej
 11. szkolenie personelu z kompetencji cyfrowych
 12. szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej dla osoby dodającej treści do strony www
 13. strona internetowa opracowanie i wdrożenie standardu WCAG 2.1
 14. aparat RTG z regulowanym stołem i statywem
 15. szkolenie z zakresu wdrożenia i utrzymania procedur dostępności POZ
 16. szkolenie z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 17. abonament – tłumacz języka migowego online
 18. holter ciśnieniowy – 2 sztuki
 19. spirometr
 20. lampa badawczozabiegowa 2 sztuki
 21. waga elektroniczna dla niemowląt 1 szt
 22. waga osobowa 5 szt
 23. ścieżki naprowadzające i pola uwagi dla niedowidzących
 24. przenośne pętle indukcyjne – 2 sztuki
 25. waga krzesełkowa o podwyższonej nośności
 26. torba do wizyt domowych
 27. wózek inwalidzki o podwyższonej nośności
 28. nawiązanie współpracy z NGO
 29. powołanie koordynatora dostępności
 30. podnośnik transportowy dla niepełnosprawnych,
 31. przewijak dla dzieci,
 32. przewijak dla niemowląt
 33. zasilacz awaryjny do serwera RTG i rejestracji internetowej
 34. laptop – 2 sztuki do obsługi pacjentów
 35. fotel ginekologiczny regulowany
 36. fotel do pobrań regulowany
 37. tablet z programem Mówik – 2 sztuki
 38. skaner żylny
 39. lampa czołowa
 40. analizator masy ciała
 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

logotypt Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dostępnośc Plus, Unia Europejska