Zamawianie recept (e-recept)

Zamawianie recept (e-recept) ZiemoVita 16.03.2020 12:10

Zamawianie recept (e-recept) POZ w przypadku problemem z połączeniem

z numerami (71)7849037, (71)7849043, (71)7849045 na maila:

recepty@ziemovita.pl

W mailu należy wypisać listę leków oraz podać tylko

i wyłącznie numer pesel bez żadnych dodatkowych danych osobowych.

inne leki niż stałe wymagają teleporady.

REJESTRACJA ON-LINE

Umów się na wizytę przez internet!

Rejestracja on-line